Exames ESA semipresencial, primeiro bimestre

  • ESA SEMIPRESENCIAL: Lembrade que para poder facer os exames de novembro hai que comunicar a asistencia para cada ámbito aos profesores correspondentes. Podedes facelo na clase, por correo ou no teléfono do departamento nas horas de Titoría Telefónica.

Publicado en Uncategorized | Deixa un comentario

CLASES DE REFORZO PARA 2º BACH. (GRUPOS DE MAÑÁ)

  • O alumnado que teña pensado concurrir aos exames de Selectividade (ABAU) e estea interesado en recibir clases de reforzo ten que poñerse en contacto con profesor Julio I. G. Montañés ou pasar polo Centro o Xoves 28 de Maio entre as 10 e as 13:30.
Publicado en Uncategorized | Deixa un comentario

AVALIACIÓN XUÑO. ESA SEMIPRESENCIAL

 AVALIACIÓN XUÑO. ESA SEMIPRESENCIAL:  Ante a imposibilidade de facer exames presenciais, e considerando que as probas telemáticas non permiten garantir a limpeza do proceso e poderían ser discriminatorias para o alumnado que non dispoña dos medios técnicos adecuados para realizalas, o Departamento ofrece a posibilidade de facer traballos escritos seguindo as pautas que se indicaran para cada curso aos alumnos que se poñan en contacto por correo cos seus profesores.

Publicado en Uncategorized | Deixa un comentario

AVALIACIÓN XUÑO. BACHARELATO

  • AVALIACIÓN FINAL XUÑO. BACHARELATO. Podedes descargar un PDF dende as carpetas das diferentes asignaturas cos criterios de avaliación e recuperación na convocatoria de xunio, ou tamén AQUI.

Publicado en Uncategorized | Deixa un comentario

EXÁMES ABAU

IMPORTANTE DE BACHARELATO. Xa están dispoñíbles na páxina web da CIUG os novos modelos de exámenes de selectividade 2020 coas modificacións en opcionalidade debidas as peculiaridades deste curso:

https://ciug.gal/gal/abau/modelos

Publicado en 2º Bacharelato (mañá), 2º Bacharelato (tarde), Uncategorized | Deixa un comentario

FRANQUSIMO

Ya está disponible en la carteta TITORÍAS la versión resumida del tema del Franquismo y una versión en forma de esquema para el repaso final.

Publicado en Uncategorized | Deixa un comentario

MATERIAL PARA LA TERCERA EVALUACIÓN

Como no sabemos hasta cuando estaremos sin clases os iré poniendo en la carpeta TITORIAS de la tercera evaluación materiales para ir preparando la asignatura.

Ya está disponibles textos comentados de la II República, la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición. En breve estarán también la versión resumida de los dos temas del franquismo y algunos PowerPoint sobre diferentes aspectos de los temas que entran en la evaluación.

No sé si finalmente habrá tercera evaluación, pero por si acaso.

Saludos a todos, paciencia y buen confinamiento

Julio

Publicado en Uncategorized | Deixa un comentario

EXAMES 2º BACH 2ª AVALIACIÓN

SEGUNDO BACH. GRUPOS MAÑÁ. Podedes descargar modelos de comentarios de textos para a segunda avaliación e posibles preguntas na carpeta Titorías ou AQUÍ

Publicado en Uncategorized | Deixa un comentario

HMC 1º de Bacharelato

  • PRIMEIRO DE BACHARELATO, GRUPO DA QUENDA DE MAÑÁ. Podedes ver e descargar modelo de exámes da primeira avaliación de Historia de primeiro de Bacharelato dos grupos de Mañá (profesor Julio G. Montañés), na carpeta dos apuntamentos.

Publicado en Uncategorized | Deixa un comentario

RECUPERACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHARELATO

  • RECUPERACIÓN DE HISTORIA DE ESPAÑA 2º BACHARELATO, GRUPOS DA QUENDA DE MAÑÁ. A recuperación da primeira avaliación de Historia de segundo de Bacharelato dos grupos de Mañá (profesor Julio G. Montañés) farase en dúas sesións, pola imposibilidade de ter hora e media seguida para facelo. A primeira parte (Composición de texto histórico) farémola o lúns 16 de decembro na hora da TO (de 12:15 a 13:00 horas), e a segunda á volta das vacacións de Nadal. As notas, para aqueles que non viñéchedes a titoría do 2 de decembro e non as sabedes, estarán dipoñibles no taboeiro da aula 15 e en PDF no cartafol do grupo o próximo martes.  (J.G.M.)
Publicado en 2º Bacharelato (mañá), Uncategorized | Deixa un comentario