Notas Historia do Mundo Contemporáneo 1º Bach. (grupo de mañá)

Notas Historia do Mundo Contemporáneo 1º Bach. (grupo de mañá)

 Na carpeta Titorias mañá tedes un PDF coas notas da 3ª avaliación. e FINAIS

Podedes velo tamén AQUÍ

Posted in 1º Bacharelato (mañá) | Leave a comment

CONTIDOS PARA O EXAME DE XEOGRAFÍA NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO (2º CURSO DE BACHARELATO)

1. A diversidade física de España e de Galicia en particular.
2. A diversidade climática de España e de Galicia en particular.
3. A diversidade hídrica e bioxeográfica.
4. As paisaxes naturais e as interrelacións natureza e sociedade.
5. Os espazos do sector primario.
6. Os espazos industriais.
7. Os espazos de servicios.
8. A poboación española e galega en particular.

Os alumnos deben coñecer as grandes unidades do relevo peninsular, as súas características e consecuencias, así como a variedade litolóxica e formas do relevo.

Os factores do clima: xeográficos e termodinámicos. A circulación en superficie: centros de acción, masas de aire e frontes. Interpretación e comentario de mapas do tempo en superficie e altura.

As características dos climas oceánico, mediterráneo, continental, continental con influencia mediterránea, mediterráneo continentalizado, de montaña e tropical. Interpretación e comentario de climogramas.

Os ríos peninsulares: factores que inflúen neles. O caudal e os réximes fluviais. Interpretación en comentario de hidrogramas. As concas e as vertentes hidrográficas. Os lagos, a súa tipoloxía e formación.

Factores que inflúen na vexetación. As paisaxes vexetais de España. Bosques perennifolios e caducifolios. As paisases vexetais mediterránea, de ribeira e de montaña. Os pisos vexetais (cliseries).

A partir do tema 4, “As paisaxes naturais”, os contidos corresponden a documentación entregada durante o curso, así como os apuntes explicados e os exercicios resoltos. Igualmente a documentación entregada sobre mapas do tempo, climogramas, hidrogramas, etc.

O profesor: Luis López de Guereñu Polán (loguereu@yahoo.es)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notas Historia da Arte (grupo mañá)

Na carpeta Titorias mañá tedes un PDF coas notas da 1ª avaliación de Historia da Arte. Podedes velo tamén AQUI.

Posted in Historia da Arte | Leave a comment

Titorías HMC 1º Bach. (grupo de mañá)

Titorías Historia do Mundo Contemporáneo 1º Bach. (grupo de mañá)

Na carpeta Titorías mañá de 1º está o documento de Word cos textos  sobre  a Sociedade do Antigo Réxime da TO do 25 de outubro.  Podedes descargalo no seguinte VINCULO.

Posted in 1º Bacharelato (mañá) | Leave a comment

Titoría orientativa 2º mañá 21 oct

Titorías Historia de España 2º Bach. (grupo de mañana)

 En la carpeta Titorías mañá de 2º está el documento de Word con los textos  sobre la Guerra de la Independencia de la TO del lunes 21 de octubre.  Podéis descargarlo también desde el siguiente VINCULO.

Posted in 2º Bacharelato (mañá), Historia de España | Leave a comment

Presentación PowerPoint La atmósfera

Os alumnos de 2º podedes descargar unha presentación sobre a atmósfera e o funcionamento da “máquina climática”.

Descargar

Posted in ESA presencial (1º/2º mañá) | Leave a comment

Resume Guerra Fría

Xa tedes na páxina do ámbito de Sociedade o resume (en castelán) do epígrafe da Unidade 14 adicado á Guerra Fría e a Política de Bloques. Quede bén claro que no sustitúe á Unidade Didáctica, é só un resume para axudar no estudo da mesma, especialmente aos alumnos que teñen problemas co galego. Podedes descárgalo na páxina do ámbito (ESA semipresencial) ou AQUI.

Posted in ESA distancia (todolos grupos) | Leave a comment

Apuntes Selectividad

Ya esta disponible el PDF con los apuntes de Arte recortados. En ellos solo aparecen las 104 obras del programa de Selectividad de Galicia. Están en la página del Departamento y AQUÍ.

Aunque ya tengáis los completos, os recomiendo descargar éstos ya que hay algunas obras nuevas (Las tumbas de los Medicis y la Piedad del Vaticano de Miguel Ángel, El Aquelarre de Goya, La mujer de la raya verde de Matisse, La Gioconda de Duchamp y La persistencia de la memoria de Dalí).

Posted in 2º Bacharelato (mañá), Historia da Arte | Leave a comment

Presentaciones Arte griego on-line

En el menú del blog y al final de esta noticia tenéis un enlace en el que se encuentran cuatro presentaciones sobre el arte griego (contexto histórico, características generales, escultura y arquitectura).

Se pueden ver on-line o descargarlas en PDF o PPTX (para hacerlo pulsar, debajo de cada presentación en el icono de configuración -engranaje-). Os recomiendo utilizar Firefox o Chrome ya que los documentos de GoogleDocs funcionan mal con InternetExplorer.

VER PRESENTACIONES

Posted in Historia da Arte | Leave a comment

Temario ESA semipresencial sociedade

Para este curso 2012-13 manténse en vigor o temario do anterior:

1º ESA:  1º bimestre: Unidade 1; 2º Bimestre: Unidade 2

2º ESA: 1º bimestre: Unidade 5; 2º Bimestre: Unidade 6

3º ESA: 1º bimestre: Unidade 9; 2º Bimestre: Unidade 10

4º ESA: 1º bimestre: Unidade 13; 2º Bimestre: Unidade 14-15*

* A unidade 14-15 podedes descargala desde a páxina do ámbito ou AQUI

Para saber o tipo de exames, puntuación e médias mirade a ligazón na barra de menús ou AQUI

Posted in ESA distancia (todolos grupos) | Leave a comment