Vídeo Antigo Réxime

Na titória do venres 24 de Outubro (1º BACH, grupo de mañá) vimos e comentamos un vídeo sobre o Antigo Réxime. Podedes velo en Youtube ou descargalo dende o cartafol do curso na Web da EPA.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Materiales Xeografía (grupo de mañá)

XEOGRAFÍA 2º de Bacharelato (grupo de Mañana)

 En la carpeta Apuntes ya está disponible la UNIDAD 1 (1ª evaluación), el Vocabulario de términos geográficos y el índice del temario así como la estructura y calificación de las PAUU.

En la subcarpeta Prácticas y comentarios, están todos los documentos necesarios para la 1ª evaluación.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Temario ESA semipresencial, curso 2014-15

ÁMBITO DE SOCIEDADE. GRUPOS ESA semipresencial (MAÑÁ e TARDE)

No primeiro cuatrimestre deste curso 2014-2015 mantemos as precisións ao temario do curso anterior, agás en 3º (UNIDADE 9, 1º bimestre), da cal entra, no apartado das civilizacións do Antigo Oriente, non só Exipto senón tamén Mesopotamia.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notas Historia do Mundo Contemporáneo 1º Bach. (grupo de mañá)

Notas Historia do Mundo Contemporáneo 1º Bach. (grupo de mañá)

 Na carpeta Titorias mañá tedes un PDF coas notas da 3ª avaliación. e FINAIS

Podedes velo tamén AQUÍ

Posted in 1º Bacharelato (mañá) | Leave a comment

CONTIDOS PARA O EXAME DE XEOGRAFÍA NA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE SETEMBRO (2º CURSO DE BACHARELATO)

1. A diversidade física de España e de Galicia en particular.
2. A diversidade climática de España e de Galicia en particular.
3. A diversidade hídrica e bioxeográfica.
4. As paisaxes naturais e as interrelacións natureza e sociedade.
5. Os espazos do sector primario.
6. Os espazos industriais.
7. Os espazos de servicios.
8. A poboación española e galega en particular.

Os alumnos deben coñecer as grandes unidades do relevo peninsular, as súas características e consecuencias, así como a variedade litolóxica e formas do relevo.

Os factores do clima: xeográficos e termodinámicos. A circulación en superficie: centros de acción, masas de aire e frontes. Interpretación e comentario de mapas do tempo en superficie e altura.

As características dos climas oceánico, mediterráneo, continental, continental con influencia mediterránea, mediterráneo continentalizado, de montaña e tropical. Interpretación e comentario de climogramas.

Os ríos peninsulares: factores que inflúen neles. O caudal e os réximes fluviais. Interpretación en comentario de hidrogramas. As concas e as vertentes hidrográficas. Os lagos, a súa tipoloxía e formación.

Factores que inflúen na vexetación. As paisaxes vexetais de España. Bosques perennifolios e caducifolios. As paisases vexetais mediterránea, de ribeira e de montaña. Os pisos vexetais (cliseries).

A partir do tema 4, “As paisaxes naturais”, os contidos corresponden a documentación entregada durante o curso, así como os apuntes explicados e os exercicios resoltos. Igualmente a documentación entregada sobre mapas do tempo, climogramas, hidrogramas, etc.

O profesor: Luis López de Guereñu Polán (loguereu@yahoo.es)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Notas Historia da Arte (grupo mañá)

Na carpeta Titorias mañá tedes un PDF coas notas da 1ª avaliación de Historia da Arte. Podedes velo tamén AQUI.

Posted in Historia da Arte | Leave a comment

Titorías HMC 1º Bach. (grupo de mañá)

Titorías Historia do Mundo Contemporáneo 1º Bach. (grupo de mañá)

Na carpeta Titorías mañá de 1º está o documento de Word cos textos  sobre  a Sociedade do Antigo Réxime da TO do 25 de outubro.  Podedes descargalo no seguinte VINCULO.

Posted in 1º Bacharelato (mañá) | Leave a comment

Titoría orientativa 2º mañá 21 oct

Titorías Historia de España 2º Bach. (grupo de mañana)

 En la carpeta Titorías mañá de 2º está el documento de Word con los textos  sobre la Guerra de la Independencia de la TO del lunes 21 de octubre.  Podéis descargarlo también desde el siguiente VINCULO.

Posted in 2º Bacharelato (mañá), Historia de España | Leave a comment

Presentación PowerPoint La atmósfera

Os alumnos de 2º podedes descargar unha presentación sobre a atmósfera e o funcionamento da “máquina climática”.

Descargar

Posted in ESA presencial (1º/2º mañá) | Leave a comment

Resume Guerra Fría

Xa tedes na páxina do ámbito de Sociedade o resume (en castelán) do epígrafe da Unidade 14 adicado á Guerra Fría e a Política de Bloques. Quede bén claro que no sustitúe á Unidade Didáctica, é só un resume para axudar no estudo da mesma, especialmente aos alumnos que teñen problemas co galego. Podedes descárgalo na páxina do ámbito (ESA semipresencial) ou AQUI.

Posted in ESA distancia (todolos grupos) | Leave a comment