Temario ESA semipresencial sociedade

A partir do curso 2017-18 entra en vigor o temario da LOMCE e xa non valen as UD’s anteriores:

Podedes descargar os novos materiais correspondentes a cada bimestre na páxina do ámbito. TAMÉN PODEDES OBTER AS UNIDADES IMPRESAS ENCARGÁNDOAS NA CONSERXERÍA DO CENTRO. O que non cambia é a estrutura das probas de avaliación (leer máis..).